Privacybeleid Chloïs Glittertattoo (Chloïs Cosmetics B.V.)

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Chloïs Glittertattoo is een geregistreerd merk/handelsnaam van Chloïs Cosmetics B.V. Overal waar Chloïs Glittertattoo wordt vermeld wordt tevens Chloïs Cosmetics B.V. bedoelt.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Ook geven wij aan wat u rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u contact met ons opneemt over de uitvoering van uw rechten. Chloïs Glittertattoo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Chloïs Glittertattoo. U dient zich ervan bewust te zijn dat Chloïs Glittertattoo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. We kunnen dit privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst. Bij jouw eerstvolgende gebruik van onze website na deze wijzigingen, nemen wij aan dat je de voorwaarden van het gewijzigde privacy beleid hebt doorgenomen en aanvaard. We raden je daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.

Chloïs Glittertattoo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze bedrijfsgegevens:

Chloïs Cosmetics BV, gevestigd aan Sasdijk 1a, 4671 RN Dinteloord, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KvK Nummer: 61648299
BTW Nummer: NL854429505B01
Contactgegevens:
Chloïs Cosmetics B.V.
Dhr. C.J.A. Meerburg
Sasdijk 1a - 4671RN - Dinteloord
Nederland
Telefoon: 0031-167-521841
Fax: 0031-167-521545
www.chloisglittertattoo.com
www.chloiscosmetics.com
privacy@chloisglittertattoo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Chloïs Glittertattoo verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om gebruik te kunnen maken van de diensten Chloïs Glittertattoo, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account, bericht, gastenboekreactie en/of recensie op deze website aan te geven, of in correspondentie. E-mails en telefonisch gesprekken
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • KvK Nummer
 • Uw bedrijfslogo
 • BTW nummer

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Chloïs Glittertattoo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Chloïs Glittertattoo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@chloisglittertattoo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Chloïs Glittertattoo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van notificaties en herinneringen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Chloïs Glittertattoo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Chloïs Glittertattoo volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Chloïs Glittertattoo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Chloïs Glittertattoo verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren:

Chloïs Glittertattoo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Gegevens aanmelding nieuwsbrief: Wordt bewaard tot u zich uitschrijft.
Orders/facturen/offertes/betaalinformatie/e.d.: Wettelijke bewaartermijn volgens de belastingdienst, momenteel is dit 7 jaar.
Email & correspondentie: 2 jaar na afhandeling van de vraag/verzoek of wettelijke termijn indien van toepassing.
Overige: 2 jaar of wettelijke termijn indien van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Chloïs Glittertattoo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chloïs Glittertattoo) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Chloïs Glittertattoo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chloïs Glittertattoo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten partijen waar wij mee samenwerken en het doel van de gegevensverwerking:

 • Betaalproviders, zoals Mollie, Paypal, Sumup, Sisow en Rabobank - Het verwerken van jouw betaling
 • Dataopslag partijen - Het opslaan van data zoals bijvoorbeeld backups, klantendossiers en correspondentie
 • Communicatiemiddelen (extern gebruik) zoals Mailchimp, Myonlinestore, Telefoonprovicers, etc - E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
 • Communicatiemiddelen (intern gebruik) zoals Outlook, Mozilla Thunderbird, etc - Ondersteunen van communicatie over klantenservice issues, websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen e.d.
 • Hostingproviders zoals bijvoorbeeld Myonlinestore - Het hosten van de website en backups van Chloïs Glittertattoo
 • Klantenservice tools - Een zo goed mogelijke (technische) ondersteuning bieden
 • Bezorgdiensten, zoals Postnl, DHL, UPS, DPD – voor het bezorgen van uw orders
 • Administratiekantoor Chris Wijgand & Afas/Profit – voor de financiële boekhouding

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chloïs Glittertattoo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@chloisglittertattoo.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chloïs Glittertattoo voorkomt niet dat derde partijen (zoals zoekmachines) oproepen van gebruikers (tijdelijk) opslaan. Indien je jouw oproep deactiveert of verwijdert, kan het zijn dat het nog enkele weken duurt voordat je oproepgegevens bij deze partijen verwijderd zijn. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Chloïs Glittertattoo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden. U kunt ook een email naar ons sturen en wij zullen u dan uit het bestand verwijderen. Om de afzender te kunnen controleren dient de email afkomstig te zijn van het emailadres dat u wenst te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Chloïs Glittertattoo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze gehele website maakt gebruik van een https beveiligde verbinding. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een https icoon (slotje) in je browser. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@chloisglittertattoo.com

Wat als Chloïs Glittertattoo verandert van eigenaar?

Het kan voorkomen dat wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van bedrijfsvoering van het gehele of een deel van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens van gebruikers van Chloïs Glittertattoo kunnen samen met een deel of het gehele bedrijf worden overgedragen, onder de voorwaarden van deze privacy verklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in beginsel door ons zijn verzameld.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

 • Google analytics: hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina's populair zijn en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Alle opties voor gegevens delen in Google Analytics zijn uitgeschakeld.
 • Google adwords: Hiermee kunnen wij de resultaten van onze Google advertenties monitoren.
 • Google maps: om de kaart service van Google te kunnen gebruiken.
 • Google tag manager: hiermee kunnen wij onze cookies makkelijker beheren.
 • Instagram: Share op Instagram button. (alleen als je hier op drukt)
 • LinkedIn: Share op LinkedIn button. (alleen als je hier op drukt)
 • Google+: Share op Google+ button. (alleen als je hier op drukt)
 • Pinterest: Share op Pinterest button. (alleen als je hier op drukt)
 • Twitter: Share op Twitter button. (alleen als je hier op drukt)
 • Facebook: om de like knop en delen te kunnen gebruiken. (alleen als je hier op drukt)

Waar worden cookies voor gebruikt?

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Chloïs Glittertattoo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies, functionele, analytische en tracking cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

Deze website plaatst cookies om bijvoorbeeld de volgende redenen:

Winkelwagen (functionele cookie): Met deze cookie is het mogelijk om te onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.

Cookiekeuze (functionele cookie): Met deze cookie is het mogelijk om te onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics (tracking cookie): Met deze cookie is het mogelijk om te meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Met deze cookie meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is.

AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites.

Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. 

Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid & de cookies voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid & cookies, kunt u contact met ons opnemen:

Chloïs Glittertattoo

Chloïs Cosmetics B.V.
Sasdijk 1a - 4671RN - Dinteloord
Nederland
Telefoon: 0031-167-521841
Fax: 0031-167-521545
privacy@chloisglittertattoo.com

 

© 2015 - 2024 Chloïs Glittertattoo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel